تعرفه تبلیغات

محل متن تبلیغات
کد تبلیغ شرح تبلیغ قیمت یک ماهه (تومان) قیمت سه ماهه (تومان)
A1 درج بنر 60*468 در بالای تمامی صفحات سایت 12.000 30.000
A2 درج بنر 240*120 در سمت چپ تمامی صفحات سایت 10.000 25.000
A3 درج بنر 240*120 در سمت راست تمامی صفحات سایت 10.000 25.000
A4 تبلغات متنی در تمامی صفحات 4.000 10.000
A4 پست ثایت در تمامی صفحات سایت 25.000 60.000